''Διαμόρφωση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών σε χώρο ασφαλούς πειραματισμού σύμφωνα με τις αρχές της Αειφορείας ''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑΣ " 

Οι μαθητές της Β΄Λυκείου συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων με τίτλο : " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑΣ ".

 Αρχικά έγινε εκτίμηση της κατάστασης που επικρατούσε στο χώρο του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών. Ερευνήθηκαν και στη συνέχεια μελετήθηκαν οι κανόνες ασφάλειας που θα πρέπει να επικρατούν σε έναν εργαστηριακό χώρο, καθώς και η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή ενός σύγχρονου εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή των ελλείψεων, σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και εποπτικά μέσα,  απαραίτητα  για την διδασκαλίας των μαθημάτων της Χημείας , Φυσικής , Βιολογίας και Γεωγραφίας.

 Αναζητήθηκαν  υλικά και άυλοι πόροι από τη σχολική κοινότητα ώστε στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης να καλυφθούν οι ανάγκες –ελλείψεις. Πραγματοποιήθηκε προσέγγιση φορέων οι οποίοι αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα υλοποίησης του προγράμματος  και  συνέβαλλαν ώστε  τελικά να επιτευχθεί  ο στόχος.

Με προσωπική εργασία τόσο των εμπλεκομένων μαθητών/τριών  αλλά και των εκπαιδευτικών – συμμετεχόντων στο πρόγραμμα,  διαμορφώθηκε η αίθουσα του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών  σε ένα σύγχρονο ασφαλή χώρο, ικανό, να βοηθήσει στην ανάπτυξης των έμφυτων ικανοτήτων, του κριτικού πνεύματος, ελέγχου των βιωματικών γνώσεων και καλλιέργειας του πνεύματος συνεργασίας των μαθητών. Αναζητήθηκαν οι κανόνες  συμπεριφοράς των μαθητών κατά την παραμονή τους στο  χώρο του Εργαστηρίου είτε κατά  τη διάρκεια  του μαθήματος, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής πειραμάτων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που  συμμετείχαν στο πρόγραμμα, δραστηριοποιήθηκαν , ευαισθητοποιήθηκαν ως προς τους στόχους του προγράμματος. Συνεργάστηκαν , είτε για την αναζήτηση πληροφοριών  είτε  για την τελική διαμόρφωση  του χώρου του εργαστηρίου. Προσέγγισαν το θέμα διαθεματικά.  Αντιλήφθηκαν την έννοια της αειφορικής διαχείρισης  των υλικών στην πράξη και είδαν την εφαρμογή της. Στο τέλος  αντικρίζοντας το αποτέλεσμα των ενεργειών τους με ικανοποίηση και ενθουσιασμό αναγνώρισαν τη σημασία της στάσης και της συμπεριφοράς  των μαθητών κατά την διάρκεια παραμονής  στο χώρο του  εργαστηρίου  ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής  διδασκαλία των μαθημάτων  Φυσικών  Επιστημών.

Οι μαθητές της Β΄Λυκείου 2018-19

ΔΗΜΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΟΚΚΑ ΗΛΙΑΝΑ

ΜΟΥΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Συντονίστρια εκπ/κός:

ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΓΟΡΗ ΠΕ04.02–ΧΗΜΙΚΟΣ

Συμμετέχοντες εκπ/κοί:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86

ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ80

Οι μαθητές σε ρόλο ερευνητών ………….. παράγουν σαπούνι

Οι μαθητές της Β΄Λυκείου, στο πλαίσιο των Δημιουργικών Εργασιών και στο μάθημα της Χημείας, έγιναν ερευνητές. Αποφάσισαν να παράγουν το δικό τους σαπούνι.

Αρχικά  έθεσαν τα προς διερεύνηση ερωτήματα :

  • Τι είναι σαπωνοποίηση;
  • Πως μπορεί να παρασκευαστεί σαπούνι με επιθυμητές ιδιότητες;
  • Ποιες οι συνθήκες της αντίδρασης και τα μέτρα ασφαλείας ;

Με τη βοήθεια της υπεύθυνης καθηγήτριας  Χημείας, μελέτησαν το θεωρητικό μέρος της Σαπωνοποίησης , έδωσαν απαντήσεις στα προς διερεύνηση ερωτήματα και προχώρησαν στην εκτέλεση του πειράματος. Παρασκευάστηκε σαπούνι με άρωμα  και ιδιότητες  κανέλας, γιασεμιού και μανόλιας.

Οι μαθητές αποφάσισαν η Εργασία τους να αναρτηθεί στο site του σχολείου.

Οι μαθητές της Β΄Λυκείου 2018-19

ΔΗΜΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΟΚΚΑ ΗΛΙΑΝΑ

ΜΟΥΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια

ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΓΟΡΗ –ΧΗΜΙΚΟΣ

 

 

                             ΣΑΠΟΥΝΙ

Τα λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης και τα έλαια, που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη παρασκευής των σαπώνων, αποτελούνται από τριγλυκερίδια δηλ. εστέρες γλυκερίνης  (τρία μόρια λιπαρών οξέων που συνδέονται με ένα μόριο γλυκερίνης).

Κατά την υδρόλυση των φυσικών λιπών και ελαίων (εστέρες) προκύπτουν καρβοξυλικά οξέα που έχουν συνήθως ευθεία αλυσίδα με άρτιο αριθμό ατόμων άνθρακα. Μεταξύ αυτών κυριότερα είναι εκείνα με 14, 16 και 18 C.

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συνήθη λιπαρά οξέα με τα αντίστοιχα σημεία τήξης τους (μια και αυτά κανονίζουν και τη φυσική κατάσταση των εστέρων τους).

 

CH3(                    CH2)12COOH (54 °C)

μυριστικό οξύ (δεκατετρανικό οξύ)

CH3(                    CH2)14COOH (63 °C)

παλμιτικό οξύ( δεκαεξανικό οξύ)

CH3(                   CH2)16COOH (70 °C)

στεατικό οξύ( δεκαοκτανικό οξύ)

CH3(                  CH2)7CH=CH(CH2)7COOH(4 °C)

ελαϊκό οξύ ( 9-δεκαοκτενικό οξύ)

 

Στη χημεία σαπούνι (αρχ. ελλ. σάπων) ονομάζεται το άλας ενός λιπαρού οξέος, κορεσμένου ή ακόρεστου, που συνίσταται από αλυσίδα τουλάχιστον οκτώ ατόμων άνθρακα με μια βάση ή και μείγμα τέτοιων αλάτων.

ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ

Το σαπούνι παρασκευάζεται με αντίδραση λιπών ή ελαίων (τριγλυκεριδίων) με ένα καυστικό αλκάλι (υδροξείδιο του νατρίου, υδροξείδιο του καλίου ή υδροξείδιο του λιθίου). Το τελικό προϊόν είναι η γλυκερίνη και το σαπούνι. Στην πράξη χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός τριγλυκερίδια, ενώ σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται και μίγμα από καυστικό νάτριο και καυστικό κάλιο. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται σαπωνοποίηση των λιπών ή ελαίων.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ 

Υπάρχουν δύο μέθοδοι παρασκευής σαπουνιού: Η εν θερμώ σαπωνοποίηση (με βρασμό ή χωρίς) και η εν ψυχρώ σαπωνοποίηση.

Στην ψυχρή μέθοδο (σε ανοιχτό χώρο) διαλύετε την καυστική σόδα στο νερό και ρίχνετε το μείγμα σε λεκάνη με το λάδι, προσθέτοντας στη συνέχεια το αιθέριο έλαιο, μέχρι να χυλώσει και να δέσει. Τοποθετείτε το μίγμα σε καλούπια (προαιρετικά) και το αφήνετε για μία ημέρα για την αρχική του σταθεροποίηση. Μετά από αυτό μπορείτε να προσθέσετε υλικά για διακόσμηση ή θρεπτικό εμπλουτισμό. Στην συνέχεια αφήνετε για άλλες τέσσερις ημέρες, αφαιρείτε ή κόβετε το σαπούνι στα σχήματα που θέλετε και τα αφήνετε να ωριμάσουν τουλάχιστον 4 εβδομάδες προτού τα χρησιμοποιήσετε. Η «ψυχρή» μέθοδος προτιμάται συνήθως διότι διατηρεί τη γλυκερίνη του σαπουνιού, ιδιαίτερα σημαντική για την ενυδάτωση του δέρματος.


Στην θερμή μέθοδο, το σαπούνι παρασκευάζεται σε κατσαρόλα με νερό που έχει ζεσταθεί σε χλιαρή θερμοκρασία. Σε αυτό προστίθεται σταδιακά η καυστική σόδα με συνεχές ανακάτεμα. Όταν διαλυθεί, προστίθεται το ελαιόλαδο και το μείγμα ανακατεύεται σε χαμηλή φωτιά μέχρι να πυκνώσει και να δέσει, σαν κρέμα. Μόλις δέσει, το αφαιρούμε από τη φωτιά, το αφήνουμε λίγη ώρα και στη συνέχεια το τοποθετούμε σε καλούπια (προαιρετικά) ή ατόφιο σε σκεύος και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία (ξεκούραση μιας ημέρας, εμπλουτισμός, άλλες τέσσερις ημέρες και στη συνέχεια αφαίρεση από τα καλούπια και ωρίμανση 4-6 εβδομάδων).

 

ΥΠΕΡΛΙΠΑΝΣΗ

 Εάν δοκιμάσουμε να φτιάξουμε σαπούνι με ποσότητα NaOH τόση ώστε τα έλαια να σαπωνοποιηθούν πλήρως, δηλ. να έχουμε ποσοστό υπερλίπανσης 0%, το αποτέλεσμα θα είναι ένα υπερβολικά αλκαλικό προϊόν, ένα προϊόν με πολύ υψηλό Ph που θα ερεθίσει την επιδερμίδα και θα είναι καυστικό. Έστω ένα ποσοστό υπερλίπανσης τουλάχιστον 5%. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε την αναλογία του NaOH μειωμένη κατά 5% και ότι ένα ποσοστό των ελαίων θα παραμείνει ασαπωνοποίητο. Το τελικό προϊόν θα είναι ήπιο για την επιδερμίδα, με Ph χαμηλότερο και τα ασαπωνοποίητα έλαια θα του προσδώσουν μαλακτικές και περιποιητικές ιδιότητες.

 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ -ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

900 gr. ελαιόλαδο
115 gr. NAOH (καυστική σόδα)
300 ml νερό πηγής

Αυτή είναι η παλαιά και πατροπαράδοτη μέθοδος δημιουργίας σπιτικού σαπουνιού.

1) Παρασκευή διαλύματος καυστικού νατρίου. Το καυστικό νάτριο (NaOH) είναι μια επικίνδυνη χημική ένωση που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Αν τηρούνται όμως μερικές προφυλάξεις μπορούμε να το χειριστούμε χωρίς πρόβλημα.
Έχουμε κοντά μας ένα μπουκάλι ξύδι για να σταματήσουμε το έγκαυμα σε περίπτωση που χρειαστεί. Φοράμε γυαλιά ασφαλείας, κλειστά παπούτσια, πλαστικά γάντια και ξεκινάμε. 
Προσθέτουμε το καυστικό νάτριο στο νερό, ποτέ το αντίθετο γιατί θα γίνουν μικρές εκρήξεις. Προσέχουμε να μην πιτσιλιστούμε γιατί είναι καυστικό και έχει υψηλή θερμοκρασία. Το αφήνουμε να κρυώσει σε χώρο που αερίζεται καλά μακριά από παιδιά.

2) Θέρμανση   ελαιόλαδου  στους 40 οC. Μπορούμε εκτός από ελαιόλαδο να χρησιμοποιήσουμε και άλλα έλαια π.χ. λάδι καρύδας.

3) Προσθήκη του διαλύματος καυστικού νατρίου στο ελαιόλαδο  (ποτέ το αντίθετο γιατί μπορεί να «κόψει» το σαπούνι) ανακατεύοντας συνέχεια. Η θερμοκρασία ανάμειξης πρέπει να είναι κοντά στους 40 οC για τα δύο διαλύματα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι το μίγμα να πήξει ελαφρά.

4) Προσθήκη βοτάνων, μπαχαρικών και τα αιθέριων  ελαίων  Μόλις το μίγμα ομογενοποιηθεί και πριν γίνει πολύ πηχτό προσθέτουμε τα βότανα, τα μπαχαρικά και τα αιθέρια έλαια που θέλουμε ανακατεύοντας συνέχεια. Για την παραπάνω βασική συνταγή προσθέτουμε 20- 25 ml αιθέριων ελαίων.

5) Μοίρασμα σε καλούπια.

Σκεπάζω με μεμβράνη και αφήνω το σαπούνι σε ζεστό ευάερο μέρος να ωριμάσει. Σκεπάζω με μάλλινο ύφασμα.

Μετά από 24 ώρες αφαιρούμε την μεμβράνη και αφήνουμε το σαπούνι  για 4-6 εβδομάδες να ωριμάσει.

 

6) Έλεγχος ρΗ

Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης και πριν συσκευαστεί το σαπούνι ελέγχεται το ρΗ του, που πρέπει να κυμαίνεται από 8-10

7) Συσκευασία του παραγόμενου σαπουνιού

 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗ

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την σαπωνοποίηση: Τα γάντια είναι πάντα απαραίτητα, ιδιαίτερα όσο έχουμε να κάνουμε με την καυστική σόδα. Στο ανακάτεμα χρειάζεται να φοράμε μάσκα και να μην εισπνέουμε τους ατμούς κατά την ανάμιξη της σόδας με το νερό, η οποία πρέπει πάντα να γίνεται σιγά-σιγά. Δεν χρησιμοποιούμε γυάλινα δοχεία και πάντα πραγματοποιούμε την αρχική ανάμιξη σε ανοιχτό χώρο. Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα και με ανοιχτό τον απορροφητήρα. Φροντίστε το μίγμα να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα σας και να μην εκθέσετε τα μάτια σας στους ατμούς. Για καλούπια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλαστικά μπολάκια. 

Η αναμονή για την ωρίμανση είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσει το νάτριο να αντιδράσει με την ατμόσφαιρα και να απομακρυνθεί από το σαπούνι (έτσι παράγεται η σκόνη που θα σχηματιστεί σταδιακά πάνω στο σαπούνι μας). Όσο δεν έχει πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία, το σαπούνι παραμένει υπερβολικά όξινο για το ανθρώπινο δέρμα. Το σαπούνι είναι αρκετά ώριμο όταν από το κίτρινο χρώμα που έχει μετά την παρασκευή του γίνει λευκό.
 

 

Θεματική Εβδομάδα στο Γυμνάσιο Βερδικούσας 2018-2019

Η Θεματική Εβδομάδα, για το σχολικό έτος 2018-19, ολοκληρώθηκε με επιτυχία  στο Γυμνάσιο Βερδικούσας το χρονικό διάστημα από 15 -19 Απριλίου 2019.  Με τίτλο «Δημοκρατική Συνύπαρξη και Ανθρώπινα Δικαιώματα»   αποσκοπούσε στην  ενδυνάμωση της δημοκρατίας στον χώρο του σχολείου και στην ενίσχυση της ικανότητας των μαθητών/τριών να συνδιαλέγονται, να συζητούν και να συναποφασίζουν με δημοκρατικό τρόπο όλα τα θέματα που αφορούν στο κοινωνικό κλίμα και στην απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους χωρίς διακρίσεις.

Tο  πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και καλλιέργειας στάσεων και δεξιοτήτων στη δημοκρατική συνύπαρξη, αφορούσε τις θεματικές ενότητες « Διατροφή και  Ποιότητα Ζωής», « Κυκλοφοριακή Αγωγή – Οδική Ασφάλεια», « Πρόληψη κατά των Εξαρτήσεων και του Εθισμού», «Σεβασμό του Άλλου ».

 Η έναρξη της Θεματικής Εβδομάδας πραγματοποιήθηκε με τις   εκπ/κούς του σχολείου  Παντώστη Δάφνη και Παρλάντζα Αικατερίνη, που εισήγαγαν τους μαθητές στην θεματική ενότητα  «Δημοκρατική Συνύπαρξη και Ανθρώπινα Δικαιώματα» και μίλησαν για τον Σχολικό Εκφοβισμό-Bullying ανάμεσα στους εφήβους.

 

 

Προβλήθηκε η ταινία «Φοβού τους ξένους? », παρουσία  των δημιουργών της, Δημήτρη Σακατζή και Αργύρη Γιουρούκη, εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ Τυρνάβου. Η ταινία βραβεύτηκε  από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων το 2012,  στο «Θεσμό αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Η ενότητα ολοκληρώθηκε με  συζήτηση για το θέμα της ξενοφοβίας, της εκπαίδευσης, αλλά και της καθημερινής ζωής σ’ ένα όμορφο και δύσκολο τόπο.

  Στην  ενότητα  «Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Ασφάλεια» οι εκπαιδευτικοί  Μότσια Βασιλική και  Παπαγιάννη Βασιλική ανέπτυξαν το θέμα:  «Διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης».  Στο σχολείο παραβρέθηκε η κα. Μπαρά Παναγιώτα Αρχιφύλακας του  Αστυνομικού Τμήματος   Ελασσόνας και ενημέρωσε του μαθητές/τριες για θέματα συμπεριφοράς και  ασφάλειας  κατά την οδήγηση.

Ακολούθησε η  ενότητα «Διατροφή και Ποιότητα Ζωής»,  με απολαυστικές δράσεις για τους μαθητές, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την σημασία της νηστείας και την αξία του πρωινού γεύματος. Αρχικά πραγματοποιήθηκε προβολή   αποσπασμάτων    από την εκπομπή της ΕΤ3 με θέμα-τίτλο: "Νηστεία και Διατροφή" και στη συνέχεια οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν  ένα υγιεινό πρωινό γεύμα , νηστίσιμο και αρτύσιμο, την επιμέλεια του οποίου ανέλαβαν οι ίδιοι , υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων εκπαιδευτικών,  Πάνου Δήμητρας και  Γκαμπέτα Καλλιόπης. 

Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της  Διατροφολόγου- Διαιτολόγου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας κα. Καραβέντζα, η οποία ανέπτυξε το ίδιο θέμα με έμφαση στη διατροφή κατά την εφηβική ηλικία. Στη  συζήτηση που ακολούθησε οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τις απορίες τους και τους προβληματισμούς τους για το ζήτημα των διατροφικών συνηθειών στην εφηβεία.

 

       Ο Διευθυντής του σχολείου  Παναγιώτου Νικόλαος ειδικότητας Πληροφορικής, στην  ενότητα « Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων», αναφέρθηκε στον Ηλεκτρονικό Εθισμό. Παρουσίασε στους μαθητές τις μορφές του εθισμού στο  διαδίκτυο, τα χαρακτηριστικά των εφήβων- εθισμένων είτε στο διαδίκτυο είτε στα video games και αναφέρθηκε στην διάγνωση  και τον τρόπο αντιμετώπισης του εθισμού αυτού. Ο  εκπ/κός Σωτηριάδης Στυλιανός μίλησε για την χρήση και την κατάχρηση  του κινητού τηλεφώνου  από τους εφήβους. Ακολούθησε η παρουσίαση των  εκπ/κών Λιόβα Δημήτρη και Γιακουβή Δημήτρη, εκ μέρους του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λάρισας, οι οποίοι ενημέρωσαν τους μαθητές για θέματα ασφάλειας χρήσης του διαδικτύου.

         

 

         Ευχαριστούμε το επιστημονικό προσωπικό  των φορέων και τους εκπαιδευτικούς που με την παρουσία τους  έδωσαν την ευκαιρία στους  μαθητές και στις μαθήτριές μας  να συζητήσουν τις ανησυχίες και τις προκλήσεις που εγείρουν θέματα υγείας, ασφάλειας, ελευθερίας από εθισμούς και εξαρτήσεις, έμφυλων ταυτοτήτων και να αναζητήσουν λύσεις που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους στους αντίστοιχους τομείς.  Επιπλέον, η σχολική κοινότητα είχε τη δυνατότητα να αναστοχαστεί ως προς τους όρους και τις συνθήκες που μπορούν να διασφαλίσουν μια αξιοπρεπή συμβίωση στον χώρο του σχολείου και ευρύτερα. 

           

            Ο Διευθυντής                                    Οι Συντονίστριες

     Παναγιώτου Νικόλαος                           Γκαμπέτα Καλλιόπη  ΠΕ80

               ΠΕ86                                         Κομματά Αγορή ΠΕ04-02

 

Let΄s do it Greece στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Βερδικούσας- "Ομορφαίνουμε το σχολείo"

 Το Γυμνάσιο Λ.Τ Βερδικούσας συμμετείχε, την Παρασκευή  5 Απριλίου 2019, ενεργά στην Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού που διοργάνωσαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», και η μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση στην Ελλάδα «Let’s do it Greece”, με στόχο την καλλιέργεια του εθελοντισμού, την ανάδειξη του «εμείς» έναντι του «εγώ», την δημιουργία ενεργών πολιτών και μιας μεγάλης οικογένειας εθελοντών με σκοπό να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί, πραγματοποίησαν δράσεις που περιλάμβαναν  διαμόρφωση και καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου, βάψιμο εξωτερικών τοίχων, δημιουργία βραχόκηπου με αρωματικά φυτά, δημιουργία βραχόκηπου με ανθόφυτα και δημιουργία λαχανόκηπου. Η συμμετοχική διάθεση ήταν εντυπωσιακή, όλοι λειτούργησαν με πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. 

Με τη συμμετοχή , αναλαμβάνει ο καθένας ατομικά και όλοι μαζί ως κοινωνία, ένα μέρος από την ευθύνη που έχουμε, να νοιαζόμαστε και να δρούμε για να βελτιώνουμε τη ζωή μας και τη ζωή των γύρω μας. 

Για να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε, ειδικά όταν συνεργαζόμαστε με  άλλους, να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. 

Για να βιώσουμε το μοναδικό συναίσθημα πληρότητας που γεννιέται όταν  προσφέρουμε με την καρδιά μας  τον χρόνο και τον κόπο μας, για να κάνουμε κάτι  καλό για τους άλλους ή το περιβάλλον.  

                                                                                                                   

                    Οι μαθήτριες  της Γ΄Λυκείου

            (δημοσιογραφική ομάδα)

           Δουίκα Ιωάννα- Ελευθερία

           Ζερδαλή Μαρκέλα

           Τσιάρα  Χρυσοβαλάντω

    

                                                                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για να δείτε το  Δελτίο Τύπου της ΔΔΕ Τρικάλων  σχετικά με την  Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (Αγωνίσματα) των Υποψη...
Για να δείτε το Δελτίο τύπου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας σχετικά με την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (Αγωνίσματα) ...
Δείτε το ΦΕΚ και το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημί...
Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα των Ιατρικών Εξετάσεων, οι οποίες θα γίνουν στα δύο Νοσοκομεία της Λάρισας και αφορούν τους υποψήφιους των ...
Α. Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία Τμήματα.Β. Ορισμός π...
Για να δείτε το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 μαθημάτων ημερήσεων και εσπερινών ΓΕΛ, γενικής παιδείας και προσανατολισ...

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΚΑΙΡΟΣ...